https://www.facebook.com/Valuesgym/

Huấn luyện viên

  • cris

    CRIS

    Personal Trainer

    Cris - Personal Trainer

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại cali Fitness & Yoga

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    5 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness 3 năm 

    Nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể, khả năng chuyển hóa của cơ thể và hệ vận động.

    Giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu, mang lại kết quả trong thời gian ngắn

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Nghiêm túc, kỹ luật, quy tắc và quan tâm khách hàng

    Nắm bắt được tâm lý và cảm nhận của khách hành

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Tinh tế và tận tuỵ trong quá trình tập luyện khách hàng

    CHUYÊN MÔN
    Chuyên giảm cân giảm mỡ
    Chuyên tăng cơ giảm mỡ
    Boxing - kick boxing 

  • mr-tony

    MR TONY

    Personal Trainer

    Personal Trainer TONY

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness - Thể hình chuyên nghiệp tại viện đào tạo và nghiên cứu thể thao Getfit Academy.
    KINH NGHIỆM - THÀNH TÍCH
    Hơn 3 năm tham gia luyện tập và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sports & Fitness
    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn Fitness 2 năm, nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể
    Phong cách huấn luyện
    Linh hoạt, vui tính quan tâm khách hàng
    Nắm bắt tâm lý và thấu hiểu khách hàng
    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian luyện tập
    Chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Là người bạn đồng hành cùng cải thiện sức khoẻ và tinh thần cùng khách hàng

  • sunfi

    SUNFI

    Personal Trainer

    Sunfi - Personal Trainer

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao JD Academy.

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    5 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness 2 năm 

     Nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể, khả năng chuyển hóa của cơ thể và hệ vận động.

    Giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu, mang lại kết quả trong thời gian ngắn

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Linh hoạt, vui tính và quan tâm khách hàng

    Nắm bắt được tâm lý và cảm nhận của khách hành

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Tinh tế và tận tuỵ khi huấn luyện khách hàng 
    Quan sát biên độ chuyển động cơ thể, khắc phục lỗi chuyển động tập luyện.

    CHUYÊN MÔN: Gym-Fitness - Streetching - Kicboxing

  • sativa

    SATIVA

    Personal Trainer

     Personal Trainer Sativa

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại Win Fitness & Yoga

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    4 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness 2 năm 

    Nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể, khả năng chuyển hóa của cơ thể và hệ vận động.

    Giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu, mang lại kết quả trong thời gian ngắn

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Linh hoạt, vui tính và quan tâm khách hàng

    Nắm bắt được tâm lý và cảm nhận của khách hành

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Tinh tế và tận tuỵ trong quá trình tập luyện khách hàng

    CHUYÊN MÔN 

    Chuyên giảm cân giảm mỡ
    Chuyên tăng cơ giảm mỡ

  • queen

    QUEEN

    Personal Trainer

    Queen - Personal Trainer 

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao Getfit Academy.

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    4 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness 3 năm 

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Chuyên fitness cho nữ, fix body - tăng cơ, giảm mỡ

    Nắm bắt được tâm lý và hiểu nhu cầu, mong muốn của khách

    Tạo động lực, thói quen và giúp khách ghiền tập 

    Trải nghiệm và cảm nhận của khách luôn được đặt lên hàng đầu

  • pc-fitness

    PC FITNESS

    Personal Trainer

    PC FITNESS - Personal Trainer

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    Chứng nhận HLV cá nhân 
    Đào tạo tại PT LAND

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    4 năm làm Freelancer

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Tinh tế và tận tuỵ trong quá trình tập luyện khách hàng

    Chuyên môn
    Chuyên giảm cân giảm mỡ
    Chuyên tăng cơ giảm mỡ

     
  • john

    JOHN

    Personal Trainer

    JOHN - Personal Trainer

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại PT LAND

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    2 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness ,kinh nghiệm vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

    Nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể, khả năng chuyển hóa của cơ thể và hệ vận động.

    Giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu, mang lại kết quả trong thời gian ngắn

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    Nghiêm túc, kỹ luật, quy tắc và quan tâm khách hàng

    Nắm bắt được tâm lý và cảm nhận của khách hành

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Tinh tế và tận tuỵ trong quá trình tập luyện khách hàng

    Chuyên môn
    Chuyên giảm cân giảm mỡ
    Chuyên tăng cơ giảm mỡ
    Chuyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng 
    Giải điểm đau bằng các dụng cụ triggerpoint 

  • mr-sin

    MR SIN

    SUPERVISOR

  • patrick

    PATRICK

    Personal Trainer

    PATRICK - Personal Trainer

    Trình độ chuyên môn:

    Chứng nhận HLV cá nhân Fitness

    Thể hình chuyên nghiệp tại viện đào tạo và nghiên cứu thể thao Getfit Academy.

    KINH NGHIỆM - THÀNH TÍCH

    3 năm tham gia luyện tập và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sports & Fitness

    Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn Fitness 2 năm, nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể

    Phong cách huấn luyện

    Linh hoạt, vui tính quan tâm khách hàng

    Nắm bắt tâm lý và thấu hiểu khách hàng

    Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian luyện tập

    Chia sẻ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    Là người bạn đồng hành cùng cải thiện sức khoẻ và tinh thần cùng khách hàng

    Chuyên môn

    Boxing - Gym - Streetching

  • johan

    Johan

    Personal Traine

    Johan - Personal Trainer 

    TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

    - Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao Redfit Academy.

    KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

    – 4 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness. 

    – Kinh nghiệm huấn luyện bộ môn fitness 3 năm 

    – Nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý cơ thể, khả năng chuyển hóa của cơ thể và hệ vận động.

    _ Giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu, mang lại kết quả trong thời gian ngắn

    PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

    – Linh hoạt, vui tính và quan tâm khách hàng

    – Nắm bắt được tâm lý và cảm nhận của khách hành

    – Tạo động lực, thói quen và nguồn cảm hứng trong khoảng thời gian tập luyện

    – Biết chia sẽ và lắng nghe giảm tải stress cùng khách hàng

    – Tinh tế và tận tuỵ khi huấn luyện khách hàng

facebook

Bạn thích CÔNG TY TNHH VALUES SPORTS GYM

Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ tìm đến bạn